Quo Vadis Zootechniko

I Kongres
Zootechniki
Polskiej

Warszawa 21-22.VI.2018

ptz pan wnz sggw

Zaproszenie

Szanowni Państwo.

Pragniemy zaprosić do udziału w I Kongresie Zootechniki Polskiej pt. "Quo vadis Zootechniko".

Organizatorami Kongresu są: Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN oraz Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kongres odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2018 roku w Gmachu im. prof. Franciszka Staffa, siedzibie Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, przy ulicy Ciszewskiego 8.

Komitet Organizacyjny

Kongres jest objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918–2018

Stulecie odzyskania niaepodległości

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Zootechniczne

Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN

Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

I Kongres Zootechniki Polskiej - sesja plenarna

Informacje szczegółowe

Pakiet podstawowy

100 normalny

50 ulgowy

 • Udział w konferencji
 • Materiały konferencyjne
 • Poczęstunek w trakcie przerw kawowych
 • Śniadania i obiady
Pakiet "Uroczysta Kolacja"

+130

Dodatkowo

 • Udział w uroczystej kolacji
 • Dane do przelewu

 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne
  Ul. Kaliska 9 m. 4
  02-316 Warszawa
  PEKAO SA IV O/Warszawa 33 1240 1053 1111 0010 7421 8225

Decyzją JM Rektora SGGW, prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego uczestnicy I Kongresu Zootechniki Polskiej mogą skorzystać ze zniżek na noclegi na terenie kampusu SGGW.

Hotel - pokoje gościnne Ikar
 • 1 os. - 119 zł/dobę
 • 2 os. - 162 zł/dobę
 • (tel. (22)602823240)

  Pokoje w domach studenckich - adiss.sggw.pl
  • 1 os. - 59,4 zł/dobę
  • 2 os. - 43,2 zł/dobę
  • 3 os. - 37,8 zł/dobę
  • (tel. (22)5933000)
Rejestracja do dnia 15 czerwca
Zarejestruj się
 • Prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)
 • Dr hab. Tomasz Niemiec, prof. SGGW (Sekretarz Komitetu Organizacyjnego)
 • Dr Karol Krajewski (Rzecznik Prasowy Kongresu Zootechniki Polskiej),
  tel. kom. 609807619
 • Dr Ewa Arkuszewska
 • Dr hab. Bartłomiej Bartyzel
 • Dr Konrad Górski
 • Mgr Grzegorz Grotkowski, IGIHZ PAN Jastrzębiec
 • Dr inż. Andrzej Łozicki
 • Dr hab. Piotr Koczoń
 • Dr hab. Iwona Kosieradzka, prof. SGGW
 • Dr Magdalena Matusiewicz
 • Dr inż. Anna Morales Villavicencio
 • Mgr Klara Piotrowska
 • Dr hab. Aurelia Radzik-Rant, prof. SGGW
 • Dr hab. Witold Rant
 • Prof. dr hab. Ewa Sawosz-Chwalibóg
 • Dr Witold Strużyński
 • Dr Magdalena Ślęzak
 • Mgr Marcin Świątek
 • Dr M. Taciak, IFIZZ PAN Jabłonna
 • Dr Marlena Zielińska-Górska
 • Koło Naukowe Żywienia Zwierząt WNZ,SGGW
 • Przewodniczący Komitetu Honorowego
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
  • Jarosław Gowin,
   Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Jan Krzysztof Ardanowski,
   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Henryk Kowalczyk,
   Minister Środowiska
  • Prof. dr hab. Jan Szyszko,
   Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dariusz Bąk,
   Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Jarosław Sachajko,
   Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
   Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Anna Paluch,
   Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
   Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
  • Jan Duda,
   Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • Maria Fajger,
   Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Andrzej Sutkowski,
   Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
  • Kazimierz Kujda,
   Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Marek Ryszka,
   Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  • Leszek Sobolewski,
   Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
  • Prof. dr hab. Jerzy Duszyński,
   Prezes Polskiej Akademii Nauk
  • Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek,
   Dziekan Wydziału II Polskiej Akademii Nauk
  • Prof. dr hab. Wiesław Bielawski,
   Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk,
   Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka,
   Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela,
   Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Dr hab. inż. Halina Olszewska, prof nadzw. UTP
   Prorektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  • Dr hab. inż. Arkadiusz Terman,
   Prorektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  • Prof. dr hab. Wanda Olech Piasecka,
   Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Dr hab. Adam Roman, prof. nadzw.,
   Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska,
   Dziekan Wydziału Przyrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Prof. dr hab. Urszula Czarnik,
   Dziekan Wydziału Bionżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka,
   Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Prof. dr hab. Czesław Klocek,
   Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Prof. dr hab. Piotr Ślósarz,
   Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński,
   Dyrektor Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego
  • Prof. dr hab. inż. Wiesław Aleksander Oleszek,
   Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego
  • Dr hab. Krzysztof Niemczuk,
   Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego
  • Dr inż. Krystian Szczepański,
   Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego
  • Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk,
   Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu
  • Prof. dr hab. Jacek Skomiał,
   Dyrektor Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie
  • Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła,
   Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
  • Prof. dr hab. Arkadiusz Wołos,
   Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
  • Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak,
   Dyrektor Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
  • Szczepan Wójcik,
   Prezes Instytutu Gospodarki Rolnej
  • Dr Ilgiz Irnazarow,
   Dyrektor Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu
  • Dr Andrzej Kruszewicz,
   Dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
  • Leszek Hądzlik,
   Prezes Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
  • Jacek Zarzecki,
   Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
  • Ignacy Zaremba,
   Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS"
  • Paweł Mazurek,
   Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni
  • Daniel Chmielewski,
   Prezes Zarządu, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych
  • Rajmund Gąsiorek,
   Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych
  • Adam Borkowski,
   Prezes Zarządu, Krajowy Związek Hodowców Szynszyli
  • Członkowie Prezydium Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN
  • Dr hab. Maciej Adamski, prof. nadzw. Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
  • Prof. dr hab. Zenon Bernacki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
  • Prof. dr hab. Paweł Bielański Instytut Zootechniki PIB, Kraków
  • Prof. dr hab. Józef Bieniek Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
  • Dr hab. Elżbieta Bombik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
  • Prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska Instytut Zootechniki PIB, Balice
  • Dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
  • Prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
  • Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
  • Prof. dr hab. Ewa Dzika Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
  • Prof. dr hab. Robert Eckert Instytut Zootechniki PIB, Balice
  • Prof. dr hab. Andrzej Ryszard Filistowicz Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
  • Prof. dr hab. Krzysztof Formicki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
  • Prof. dr hab. Eugeniusz Ryszard Grela Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
  • Prof. dr hab. Tomasz Maria Gruszecki Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
  • Prof. dr hab. Andrzej Gugołek Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
  • Prof. dr hab. Piotr Guliński Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
  • Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut Instytut Zootechniki PIB, Balice
  • Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk Instytut Genetyki I Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec
  • Prof. dr hab. Jan Jankowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
  • Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
  • Prof. dr hab. Wojciech Kapelański Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
  • Prof. dr hab. Czesław Klocek Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
  • Prof. dr hab. Roman Kołacz Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
  • Prof. dr hab. Stanisław Tadeusz Kondracki Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
  • Prof. dr hab. Jolanta Król Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
  • Dr hab. Jędrzej Krupiński Instytut Zootechniki PIB, Kraków
  • Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
  • Prof. dr hab. Marek Łukaszewicz Instytut Genetyki I Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec
  • Dr hab. Joanna Makulska, prof. nadzw. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków
  • Dr hab. Henryk Malec Drobiarstwo-Działy Specjalne
  • Dr hab. Elżbieta Martyniuk Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  • Prof. dr hab. Jan Miciński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
  • Prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
  • Dr hab. Tomasz Krzysztof Niemiec Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  • Prof. dr hab. Jan Piotr Niemiec Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  • Prof. dr hab. Roman Niżnikowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
  • Prof. dr hab. Krzysztof Nowak Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  • Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  • Dr hab. Jolanta Oprządek Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec
  • Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  • Prof. dr hab. Wojciech Piasecki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
  • Prof. dr hab. Bogumiła Małgorzata Pilarczyk Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
  • Prof. dr hab. Anna Rekiel Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  • Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski Instytut Genetyki I Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec
  • Prof. dr hab. Zbigniew Henryk Sobek Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  • Dr hab. Anna Rocka Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN, Warszawa
  • Dr inż. Joanna Płużańska Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego, Warszawa
  • Mgr inż. Jolanta Przyłucka Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego, Warszawa
  • Prof. dr hab. Antoni Jerzy Rokicki Uniwersytet Gdański
  • Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  • Prof. dr hab. Jacek Skomiał Instytut Fizjologii I Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, Jabłonna
  • Dr hab. Zofia Sokołowicz Uniwersytet Rzeszowski
  • Dr hab. Izabela Szczerbal Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  • Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  • Prof. dr hab. Tomasz Mirosław Szwaczkowski Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  • Dr hab. Anna Szymanowska Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
  • Prof. dr hab. Piotr Paweł Ślósarz Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  • Prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz Instytut Zootechniki PIB, Balice
  • Prof. dr hab. Marek Świtoński Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
  • Prof. dr hab. Jan Mieczysław Udała Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
  • Prof. dr hab. Jerzy Adam Wilde Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
  • Prof. dr hab. Teresa Własow Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
  • Dr hab. Anna Wójcik Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
  • Prof. dr hab. Grzegorz Józef Zięba Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
  • Prof. dr hab. Adam Zięcik Instytut Rozrodu Zwierząt I Badań Żywności PAN, Olsztyn

  Komitet Honorowy

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Ministerstwo Środowiska
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
  Polska Akademia Nauk
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
  Szczecin
  Olsztyn
  Siedlce
  krak
  wrocław
  poznan
  izpib
  iung
  piwet
  ios
  jast
  ifzz
  irz
  irs
  il
  gol
  zoo
  pfh
  pzm
  polsus
  pzhk
  pzf
  pzhipzf
  kzhs

  Patronat medialny

  Radio i Telewizja

  Radio Maryja Telewizja Trwam Telewizja Republika

  Wydawnictwa

  Przegląd Hodowlany
  farmer
  farmer2
  Wieś Kujawsko Pomorska
  Hodowla i Chów Bydła
  Gospodarka Mięsna
  Polskie drobiarstwo
  Zwierzęta Futerkowe
  agro
  TPR
  topagrar
  hodowca
  hodfut

  Sponsor Strategiczny

  a=AdiFeed

  Dostawca innowacyjnych rozwiązań eubiotycznych poprawiających stan zdrowia stada i wynik produkcyjny

  Sponsorzy

  zwd malec
  genetyka
  kowr
  prudnik
  mhr
  phr
  zydowo
  osiek
  pzhipzf
  osowa
  zolednica
  izoo
  wipasz
  sknj
  deboleka
  spomlek

  I Kongres Zootechniki Polskiej "Quo vadis Zootechniko?" zadanie dofinansowane w ramach umowy Nr 994/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  MNISW

  I Kongres Zootechniki Polskiej „Quo vadis Zootechniko?” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 44738,00 zł.

  wfos

  Lokalizacja

  Wydział Nauk o Zwierzętach
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  Warszawa, ulica Ciszewskiego 8.
  Budynek nr 23
  Aula I

  Kontakt

  Pytania związane z organizacja Zjazdu proszę kierować na adres Sekretarza Zjazdu:
  tomasz_niemiec@sggw.pl
  22 59 366 68
  Kontakt drogą pocztową:
  dr hab. Tomasz Niemiec
  Wydział Nauk o Zwierzętach
  Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt,
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Ciszewskiego 8
  02-786 Warszawa

  I Kongres Zootechniki Polskiej
  "Quo vadis Zootechniko".
  21-22.VI.2018, Wydział Nauk o Zwierzętach,
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ulica Ciszewskiego 8.
  Odwiedź nas na