• Michał Woś

  Minister Środowiska

 • Dr lek. wet. Bogdan Konopka

  Główny Lekarz Weterynarii

 • Anna Paluch

  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 • Dr Jarosław Sachajko

  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Artur Michalski

  Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • Marek Ryszka

  Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Leszek Sobolewski

  Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

 • Prof. dr hab. Romuald Zabielski

  Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

 • Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka

  Dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Dr hab. Justyna Więcek (prof. SGGW)

  Dziekan Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Dr hab. Adam Roman (prof. nadzw.)

  Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 • Prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska

  Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 • Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński

  Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
  Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

 • Prof. dr hab. Urszula Czarnik

  Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 • Prof. dr hab. Czesław Klocek

  Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 • Prof. dr hab. inż. Wiesław Aleksander Oleszek

  Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB

 • Dr hab. Krzysztof Niemczuk
  (prof. nadzw.)

  Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB

 • Dr hab. Andrzej Herman (prof. IFiŻZ PAN)

  Dyrektor Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie

 • Dr Andrzej Kruszewicz

  Dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

 • Leszek Hądzlik

  Prezes Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

 • Paweł Mazurek

  Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni

 • Daniel Chmielewski

  Prezes Zarządu Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych

 • Andrzej Sawicki

  Prezes Zarządu Polskiego Związku Owczarskiego