Członkowie Prezydium Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Komitetu Nauk
Zootechnicznych i Akwakultury PAN

 • Dr hab. Maciej Adamski, prof. nadzw. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Zenon Bernacki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Prof. dr hab. Paweł Bielański, Instytut Zootechniki PIB w Balicach
 • Prof. dr hab. Józef Bieniek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Dr hab. Elżbieta Bombik, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska, Instytut Zootechniki PIB w Balicach
 • Dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Ewa Dzika, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Robert Eckert, Instytut Zootechniki PIB w Balicach
 • Prof. dr hab. Andrzej Ryszard Filistowicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Krzysztof Formicki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecin
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Ryszard Grela, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Prof. dr hab. Tomasz Maria Gruszecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Prof. dr hab. Andrzej Gugołek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Piotr Guliński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut, Instytut Zootechniki PIB w Balicach
 • Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
 • Prof. dr hab. Jan Jankowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Prof. dr hab. Wojciech Kapelański, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Prof. dr hab. Czesław Klocek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Roman Kołacz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Stanisław Tadeusz Kondracki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Prof. dr hab. Jolanta Król, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Dr hab. Jędrzej Krupiński, Instytut Zootechniki PIB w Balicach
 • Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Prof. dr hab. Marek Łukaszewicz, Instytut Genetyki I Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
  Dr hab. Joanna Makulska, prof. nadzw., Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Dr hab. Henryk Malec, Drobiarstwo-Działy Specjalne
 • Dr hab. Elżbieta Martyniuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Jan Miciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Dr hab. Tomasz Krzysztof Niemiec, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Jan Piotr Niemiec, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Roman Niżnikowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Krzysztof Nowak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 • Prof. dr hab. Wojciech Piasecki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Prof. dr hab. Bogumiła Małgorzata Pilarczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Prof. dr hab. Anna Rekiel, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski, Instytut Genetyki I Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
 • Prof. dr hab. Zbigniew Henryk Sobek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Dr hab. Anna Rocka, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie
 • Prof. dr hab. Antoni Jerzy Rokicki, Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Jacek Skomiał, Instytut Fizjologii I Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie
 • Dr hab. Zofia Sokołowicz, Uniwersytet Rzeszowski
 • Dr hab. Izabela Szczerbal, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Tomasz Mirosław Szwaczkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Dr hab. Anna Szymanowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Prof. dr hab. Piotr Paweł Ślósarz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz, Instytut Zootechniki PIB w Balice
 • Prof. dr hab. Marek Świtoński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Jan Mieczysław Udała, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Prof. dr hab. Jerzy Adam Wilde, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Teresa Własow, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Dr hab. Anna Wójcik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Grzegorz Józef Zięba, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Prof. dr hab. Adam Zięcik, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie