Data

Czerwiec 9- 10, 2022

Lokalizacja

Warszawa

Edycja

Trzecia

Poprzednie edycje

2018, 2021

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

Transmisja z obrad

Dzień 1:

Dzień 2:

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszam do udziału w III Kongresie Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis Zootechniko?”, który odbędzie się 9-10.06.2022 roku w Warszawie.

III Kongres Zootechniki Polskiej odbędzie się w formie stacjonarnej.

Organizatorami Kongresu są Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. M. Oczapowskiego oraz Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk.

Kongres został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treści zawarte na niniejszej stronie internetowej odpowiada wyłącznie Polskie Towarzystwo Zootechniczne

Rejestracja

Spoty tematyczne

Spoty informacyjne

Komitet honorowy

Dariusz Bąk - Poseł na Sejm RP,
Jan Duda - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Anna Paluch - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Henryk Kowalczyk - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Anna Moskwa - Minister Klimatu i Środowiska,
Andrzej Melak - Krąg Pamięci Narodowej Komitet Katyński,
Przemysław Ligenza - Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Sławomir Mazurek - Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Marek Ryszka - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Józef Kubica - p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
Halina Szymańska - Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Prof. dr hab. Romuald Zabielski - Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk,
Dr Krzysztof Duda - Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB,
Dr hab. Andrzej Herman, prof. IFiŻZ PAN - Dyrektor Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego, PAN w Jabłonnie,
Dr inż. Grzegorz Janusz Dietrich - Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie,
Prof. dr hab. Katarzyna Turnau - Dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych, Polska Akademia Nauk,
Dr hab. Dorota Banaszewska, prof. UPH - Dyrektor Instytutu Zootechniki i Rybactwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Prof. dr hab. Urszula Czarnik - Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierzątc, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW w Warszawie - Dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz, prof. UTP - Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
Prof. dr hab. Marek Gugała - Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, prof. ZUT - Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska - Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Prof. dr hab. Adam Roman - Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher - Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Prof. dr hab. Brygida Ślaska - Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Prof. dr hab. Justyna Więcek - Dziekan Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Lek. wet. Paweł Niemczuk - Główny Lekarz Weterynarii,
Dr Andrzej Kruszewicz - Dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Warszawie,
Leszek Sobolewski - Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt,
Leszek Hądzlik - Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
Krzysztof Słoniewski - Kierownik Wydziału ds. Analiz i Rozwoju PFHBiPM,
Andrzej Sawicki - Prezes Zarządu Polskiego Związku Owczarskiego,
Jacek Zarzecki - Prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,

Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. Tomasz Niemiec, prof. SGGW

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Beata KuczyńskaDr inż. Anna Morales-VillavicencioDr inż. Joanna PłużańskaDr inż. Marcin ŚwiątekDr inż. Dorota BugnackaMgr Klara ZglińskaMgr Mateusz RoguskiMgr inż. Jakub UrbanKomitet naukowy

Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Członkowie Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN

Dr hab. Maciej ADAMSKI, prof. Uczelni - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Prof. dr hab. inż. Emilia BAGNICKA - Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu,
Dr hab. Justyna BATKOWSKA, prof. UP - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Dr hab. Wioleta BIEL, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Prof. dr hab. Paweł Kasper BIELAŃSKI - Instytut Zootechniki - PIB w Balicach,
Dr hab. Elżbieta Jolanta BOMBIK, prof. Uczelni - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Dr hab. Ewa Jolanta CZERNIAWSKA-PIĄTKOWSKA, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Prof. dr hab. inż. Tomasz DASZKIEWICZ - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Prof. dr hab. inż. Krystyna Barbara DEMSKA-ZAKĘŚ - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Prof. dr hab. inż. Wojciech DOBICKI - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Prof. dr hab. inż. Zbigniew DOBRZAŃSKI - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Prof. dr hab. Eugeniusz GRELA - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Prof. dr hab. inż. Andrzej GUGOŁEK - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Prof. dr hab. Jarosław Olav HORBAŃCZUK - Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu,
Prof. dr hab. Jan JANKOWSKI - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Dr hab. inż. Ewa JASTRZĘBSKA, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Dr hab. inż. Aldona KAWĘCKA, prof. IZ - Instytut Zootechniki - PIB w Balicach,
Prof. dr hab. inż. Stanisław Tadeusz KONDRACKI - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Prof. dr hab. inż. Dorota KOWALSKA - Instytut Zootechniki - PIB w Balicach,
Prof. dr hab. inż. Krystyna KOZIEC - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Dr Dorota KRENCIK - Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt,
Prof. dr hab. Beata KUCZYŃSKA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Dr inż. Ryszard KUJAWIAK - Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.,
Prof. dr hab. Zygmunt LITWIŃCZUK, dr h.c. multi - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Prof. dr hab. inż. Ewa ŁUKASZEWICZ - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Prof. dr hab. Marek ŁUKASZEWICZ - Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu,
Prof. dr hab. Joanna Magdalena MAKULSKA - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Dr hab. Elżbieta MARTYNIUK, prof. SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Dr hab. Jan MAZURKIEWICZ, prof. UPP - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Dr inż. Sebastian MICHALAK – Cargill Poland Sp. z o.o.,
Dr hab. inż. Monika MICHALCZUK, prof. SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Prof. dr hab. Jan MICIŃSKI - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Prof. dr hab. Jan NIEMIEC - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Prof. dr hab. Roman NIŻNIKOWSKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Prof. dr hab. inż. Wanda OLECH-PIASECKA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Prof. dr hab. inż. Teresa OSTASZEWSKA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Prof. dr hab. inż. Bogumiła Małgorzata PILARCZYK - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Dr hab. Dariusz PIWCZYŃSKI, prof. Uczelni – Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
Dr hab. inż. Marcin PSZCZOŁA - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Prof. dr hab. inż. Adam ROMAN - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Dr Ela SAWICKA – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Dr inż. Wioletta SAWICKA-ZUGAJ - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Prof. dr hab. Maria SIWEK-GAPIŃSKA – Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
Prof. dr hab. Jacek SKOMIAŁ - Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie,
Prof. dr hab. inż. Wiesław SKRZYPCZAK - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Prof. dr hab. Zbigniew Henryk SOBEK - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Prof. dr hab. inż. Wiesław SOBOTKA - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Prof. dr hab. Stanisław SOCHA - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Dr hab. inż. Zofia SOKOŁOWICZ, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski,
Prof. dr hab. Małgorzata SZUMACHER - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Prof. dr hab. inż. Tomasz SZWACZKOWSKI - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Prof. dr hab. Marek ŚWITOŃSKI - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Prof. dr hab. Brygida ŚLASKA - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Prof. dr hab. inż. Piotr Paweł ŚLÓSARZ - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Prof. dr hab. inż. Sylwester ŚWIĄTKIEWICZ - Instytut Zootechniki - PIB w Balicach,
Prof. dr hab. Dorota TOMASZEWSKA-ZAREMBA - Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie,
Dr hab. Agnieszka TÓRZ, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Prof. dr hab. inż. Jerzy Adam WILDE - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Dr inż. Anna WIŚNIEWSKA - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Prof. dr hab. inż. Anna WÓJCIK - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Prof. dr hab. Zdzisław ZAKĘŚ – Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie,
Prof. dr hab. Adam ZIĘCIK - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,

Uroczyste otwarcie Kongresu

100 lat działalności Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w zakresie produkcji zwierzęcej i paszowej oraz ekologii i środowiska

65-lecie Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk.

Społeczne i środowiskowe wyzwania w produkcji żywności.

Błędy żywieniowe w chowie zwierząt – przyczyny i zapobieganie.

Przerwa kawowa.

Zmiany klimatyczne, a pojawienie się nowych patogenów niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt.

Strategie na rzecz zachowania chronionych gatunków rodzimych.

Przerwa obiadowa

I sesja robocza: Ekologia a rozwój zrównoważony w produkcji zwierzęcej

Ekologiczna produkcja zwierzęca – aspekty legislacyjne i zootechniczne.

Akwakultura zachowawcza jako narzędzie ochrony ichtiofauny.

Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich w Polsce.

Przerwa kawowa.

Systemy regulacji populacji wilków na terenie Polski w aspekcie oddziaływania na produkcję zwierzęcą.

Zagrożenie rodzimych raków przez gatunki amerykańskie - zagadnienie wciąż aktualne.

Panel dyskusyjny

II sesja robocza: Nowoczesne technologie w produkcji zwierzęcej

Nanotechnologia w produkcji zwierzęcej - nadzieje i zagrożenia.

Nanoekotoksykologia – szanse i zagrożenia nanobiotechnologii.

Nicienie owadobójcze alternatywą dla chemicznych środków ochrony roślin.

Przerwa kawowa.

Wody geotermalne a produkcja zwierzęca.

Wsparcie produkcji zwierzęcej w ramach Planu Strategicznego WPR 2023-2027.

Systemy utylizacji i zagospodarowania biomasy z produkcji zwierzęcej.

Praktyczne zastosowanie biofiltrów w eliminacji gazów odorowych.

Panel dyskusyjny

Podsumowanie i oficjalne zakończenie Kongresu

Obiad

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Sponsorzy Kongresu

Patronat medialny

Opłaty

Student

50PLN
Udział w konferencji
Materiały konferencyjne
Monografia pokonferencyjna
Przerwa kawowa
Obiad

Standard

100PLN
Udział w konferencji
Materiały konferencyjne
Monografia pokonferencyjna
Przerwa kawowa
Obiad

Dodatki

Uroczysta kolacja: 150 PLN
Nocleg 8-9 czerwca 150 PLN
Nocleg 9-10 czerwca 150 PLN

Kontakt

Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego

tel. 22 668-96-71

konferencja@ptz.icm.edu.pl

Konto

Konto bankowe na które należy dokonać opłaty:

Bank Pekao SA,

51 1240 1053 1111 0000 0504 6944

Lokalizacja

Hotel Boss***
ul. Żwanowiecka 20,
04-849 Warszawa

Wskazówki dojazdu