Data

Czerwiec 9- 10, 2022

Lokalizacja

Warszawa

Edycja

Trzecia

Poprzednie edycje

2018, 2021

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszam do udziału w III Kongresie Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis Zootechniko?”, który odbędzie się 9-10.06.2022 roku w Warszawie.

III Kongres Zootechniki Polskiej odbędzie się w formie stacjonarnej.

Organizatorami Kongresu są Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. M. Oczapowskiego oraz Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk.

Kongres został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treści zawarte na niniejszej stronie internetowej odpowiada wyłącznie Polskie Towarzystwo Zootechniczne

Rejestracja

Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. Tomasz Niemiec, prof. SGGW

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Dr inż. Joanna PłużańskaDr inż. Marcin ŚwiątekDr inż. Anna Morales-VillavicencioMgr Klara ZglińskaMgr Mateusz RoguskiDr hab. Marcin PszczołaProf. dr hab. Beata KuczyńskaMgr inż. Jakub UrbanKomitet naukowy

Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Członkowie Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN

Dr hab. Maciej ADAMSKI, prof. Uczelni - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Prof. dr hab. inż. Emilia BAGNICKA - Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu,
Dr hab. Justyna BATKOWSKA, prof. UP - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Dr hab. Wioleta BIEL, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Prof. dr hab. Paweł Kasper BIELAŃSKI - Instytut Zootechniki - PIB w Balicach,
Dr hab. Elżbieta Jolanta BOMBIK, prof. Uczelni - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Dr hab. Ewa Jolanta CZERNIAWSKA-PIĄTKOWSKA, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Prof. dr hab. inż. Tomasz DASZKIEWICZ - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Prof. dr hab. inż. Krystyna Barbara DEMSKA-ZAKĘŚ - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Prof. dr hab. inż. Wojciech DOBICKI - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Prof. dr hab. inż. Zbigniew DOBRZAŃSKI - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Prof. dr hab. Eugeniusz GRELA - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Prof. dr hab. inż. Andrzej GUGOŁEK - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Prof. dr hab. Jarosław Olav HORBAŃCZUK - Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu,
Prof. dr hab. Jan JANKOWSKI - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Dr hab. inż. Ewa JASTRZĘBSKA, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Dr hab. inż. Aldona KAWĘCKA, prof. IZ - Instytut Zootechniki - PIB w Balicach,
Prof. dr hab. inż. Stanisław Tadeusz KONDRACKI - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Prof. dr hab. inż. Dorota KOWALSKA - Instytut Zootechniki - PIB w Balicach,
Prof. dr hab. inż. Krystyna KOZIEC - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Dr Dorota KRENCIK - Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt,
Prof. dr hab. Beata KUCZYŃSKA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Dr inż. Ryszard KUJAWIAK - Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.,
Prof. dr hab. Zygmunt LITWIŃCZUK, dr h.c. multi - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Prof. dr hab. inż. Ewa ŁUKASZEWICZ - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Prof. dr hab. Marek ŁUKASZEWICZ - Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu,
Prof. dr hab. Joanna Magdalena MAKULSKA - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Dr hab. Elżbieta MARTYNIUK, prof. SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Dr hab. Jan MAZURKIEWICZ, prof. UPP - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Dr inż. Sebastian MICHALAK – Cargill Poland Sp. z o.o.,
Dr hab. inż. Monika MICHALCZUK, prof. SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Prof. dr hab. Jan MICIŃSKI - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Prof. dr hab. Jan NIEMIEC - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Prof. dr hab. Roman NIŻNIKOWSKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Prof. dr hab. inż. Wanda OLECH-PIASECKA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Prof. dr hab. inż. Teresa OSTASZEWSKA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Prof. dr hab. inż. Bogumiła Małgorzata PILARCZYK - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Dr hab. Dariusz PIWCZYŃSKI, prof. Uczelni – Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
Dr hab. inż. Marcin PSZCZOŁA - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Prof. dr hab. inż. Adam ROMAN - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Dr Ela SAWICKA – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Dr inż. Wioletta SAWICKA-ZUGAJ - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Prof. dr hab. Maria SIWEK-GAPIŃSKA – Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
Prof. dr hab. Jacek SKOMIAŁ - Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie,
Prof. dr hab. inż. Wiesław SKRZYPCZAK - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Prof. dr hab. Zbigniew Henryk SOBEK - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Prof. dr hab. inż. Wiesław SOBOTKA - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Prof. dr hab. Stanisław SOCHA - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Dr hab. inż. Zofia SOKOŁOWICZ, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski,
Prof. dr hab. Małgorzata SZUMACHER - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Prof. dr hab. inż. Tomasz SZWACZKOWSKI - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Prof. dr hab. Marek ŚWITOŃSKI - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Prof. dr hab. Brygida ŚLASKA - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Prof. dr hab. inż. Piotr Paweł ŚLÓSARZ - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Prof. dr hab. inż. Sylwester ŚWIĄTKIEWICZ - Instytut Zootechniki - PIB w Balicach,
Prof. dr hab. Dorota TOMASZEWSKA-ZAREMBA - Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie,
Dr hab. Agnieszka TÓRZ, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Prof. dr hab. inż. Jerzy WILDE - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Dr inż. Anna WIŚNIEWSKA - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Prof. dr hab. inż. Anna WÓJCIK - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Prof. dr hab. Zdzisław ZAKĘŚ – Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie,
Prof. dr hab. Adam ZIĘCIK - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,

Uroczyste otwarcie Kongresu

100 lat działalności Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w zakresie produkcji zwierzęcej i paszowej oraz ekologii i środowiska

65-lecie Komitetu Nauk o Zwierzętach i Akwakultury PAN.

Wyzwania i perspektywy produkcji zwierzęcej w warunkach kryzysu klimatycznego, degradacji środowiska i nowych postulatów w zakresie dobrostanu zwierząt.

Błędy żywieniowe w chowie zwierząt.

Przerwa kawowa.

Zmiany klimatyczne, a pojawienie się nowych patogenów niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt.

Zastosowanie analizy cyklu życia (LCA) do obliczania śladu środowiskowego w produkcji zwierzęcej.

Strategie na rzecz zachowania chronionych gatunków rodzimych.

Przerwa obiadowa

I sesja robocza: Ekologia a rozwój zrównoważony w produkcji zwierzęcej

Ekologiczna produkcja zwierzęca – aspekty legislacyjne i zootechniczne.

Akwakultura zachowawcza jako narzędzie ochrony ichtiofauny.

Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich.

Przerwa kawowa.

Systemy regulacji populacji wilków na terenie Polski w aspekcie oddziaływania na produkcję zwierzęcą.

Zagrożenie rodzimych raków przez gatunki amerykańskie - zagadnienie wciąż aktualne.

Panel dyskusyjny

II sesja robocza: Nowoczesne technologie w produkcji zwierzęcej

Nanotechnologia w produkcji zwierzęcej - nadzieje i zagrożenia.

Nano(eko)toksykologia środowiska.

Nicienie owadobójcze alternatywą dla chemicznych środków ochrony roślin.

Przerwa kawowa.

Wody geotermalne a produkcja zwierzęca.

Wsparcie produkcji zwierzęcej w ramach Planu Strategicznego WPR 2023-2027.

Systemy utylizacji i zagospodarowania biomasy z produkcji zwierzęcej.

Praktyczne zastosowanie biofiltrów w eliminacji gazów odorowych.

Panel dyskusyjny

Podsumowanie i oficjalne zakończenie Kongresu

Obiad

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Speaker Content Header Is Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non ullamcorper pellentesque. Nunc sagittis, felis in feugiat mollis, libero eros consectetur elit non cursus lacus nisl at dolor.

Sponsorzy Kongresu

Patronat medialny

Opłaty

Student

50PLN
Udział w konferencji
Materiały konferencyjne
Monografia pokonferencyjna
Przerwa kawowa
Obiad

Standard

100PLN
Udział w konferencji
Materiały konferencyjne
Monografia pokonferencyjna
Przerwa kawowa
Obiad

Dodatki

Uroczysta kolacja: 150 PLN
Nocleg 8-9 czerwca 150 PLN
Nocleg 9-10 czerwca 150 PLN

Kontakt

Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego

tel. 22 668-96-71

konferencja@ptz.icm.edu.pl

Konto

Konto bankowe na które należy dokonać opłaty:

Bank Pekao SA,

51 1240 1053 1111 0000 0504 6944

Lokalizacja

Hotel Boss***
ul. Żwanowiecka 20,
04-849 Warszawa

Wskazówki dojazdu