• Główny Lekarz Weterynarii

 

 • Anna Paluch
  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Jan Duda
  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Marek Ryszka

  Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Małgorzata Gośniowska-Kola
  p.o. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

 • Józef Kubica
  p.o. Dyrektor Generalnego Lasów Państwowych

 

 • Gustaw Jędrejek
  Prezes Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej

 

 • Halina Szymańska
  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Leszek Sobolewski

  Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

 • Prof. dr hab. Romuald Zabielski

  Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

 • Dr inż. Anna Wiśniewska

  Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie

 • Dr inż. Andrzej Lirski
  Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie

 

 • Dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW w Warszawie

  Dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Prof. dr hab. Justyna Więcek

  Dziekan Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Prof. dr hab. Joanna Barłowska
  Dziekan Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 • Dr hab. Adam Roman (prof. nadzw.)

  Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 • Prof. dr hab. Marek Gugała

  Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 • Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher
  Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
 • Prof. dr hab. Katarzyna Turnau
  Dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych
  Polska Akademia Nauk
 • Prof. dr hab. Urszula Czarnik

  Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 • Prof. dr hab. inż. Czesław Klocek
  Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, (prof. ZUT)
  Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 • Dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz, prof. UTP
  Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Dr hab. Krzysztof Niemczuk
  (prof. nadzw.)

  Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB

 • Dr hab. Andrzej Herman (prof. IFiŻZ PAN)

  Dyrektor Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie

 • Dr hab. Dorota Banaszewska (prof. uczelni)
  Dyrektor Instytutu Zootechniki i Rybactwa
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 • Dr Andrzej Kruszewicz

  Dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

 • Leszek Hądzlik

  Prezes Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

 • Andrzej Sawicki

  Prezes Zarządu Polskiego Związku Owczarskiego

 • Jacek Zarzecki
  Prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego