Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Członkowie Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN

 • Dr hab. Maciej ADAMSKI, prof. Uczelni – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • Prof. dr hab. inż. Emilia BAGNICKA – Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu,
 • Dr hab. Justyna BATKOWSKA, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Dr hab. Wioleta BIEL, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Prof. dr hab. Paweł Kasper BIELAŃSKI – Instytut Zootechniki – PIB w Balicach,
 • Dr hab. Elżbieta Jolanta BOMBIK, prof. Uczelni – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • Dr hab. Ewa Jolanta CZERNIAWSKA-PIĄTKOWSKA, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Prof. dr hab. inż. Tomasz DASZKIEWICZ – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Prof. dr hab. inż. Krystyna Barbara DEMSKA-ZAKĘŚ – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech DOBICKI – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew DOBRZAŃSKI – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • Prof. dr hab. Eugeniusz GRELA – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej GUGOŁEK – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Prof. dr hab. Jarosław Olav HORBAŃCZUK – Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu,
 • Prof. dr hab. Jan JANKOWSKI – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Dr hab. inż. Ewa JASTRZĘBSKA, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Dr hab. inż. Aldona KAWĘCKA, prof. IZ – Instytut Zootechniki – PIB w Balicach,
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Tadeusz KONDRACKI – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • Prof. dr hab. inż. Dorota KOWALSKA – Instytut Zootechniki – PIB w Balicach,
 • Prof. dr hab. inż. Krystyna KOZIEC – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • Dr Dorota KRENCIK – Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt,
 • Prof. dr hab. Beata KUCZYŃSKA – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Dr inż. Ryszard KUJAWIAK – Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.,
 • Prof. dr hab. Zygmunt LITWIŃCZUK, dr h.c. multi – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Prof. dr hab. inż. Ewa ŁUKASZEWICZ – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • Prof. dr hab. Marek ŁUKASZEWICZ – Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu,
 • Prof. dr hab. Joanna Magdalena MAKULSKA – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • Dr hab. Elżbieta MARTYNIUK, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Dr hab. Jan MAZURKIEWICZ, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Dr inż. Sebastian MICHALAK – Cargill Poland Sp. z o.o.,
 • Dr hab. inż. Monika MICHALCZUK, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Prof. dr hab. Jan MICIŃSKI – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Prof. dr hab. Jan NIEMIEC – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Prof. dr hab. Roman NIŻNIKOWSKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Prof. dr hab. inż. Wanda OLECH-PIASECKA – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Prof. dr hab. inż. Teresa OSTASZEWSKA – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Prof. dr hab. inż. Bogumiła Małgorzata PILARCZYK – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Dr hab. Dariusz PIWCZYŃSKI, prof. Uczelni – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
 • Dr hab. inż. Marcin PSZCZOŁA – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Dr hab. inż. Adam ROMAN, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • Dr Ela SAWICKA – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Dr inż. Wioletta SAWICKA-ZUGAJ – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Prof. dr hab. Maria SIWEK-GAPIŃSKA – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
 • Prof. dr hab. Jacek SKOMIAŁ – Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie,
 • Prof. dr hab. inż. Wiesław SKRZYPCZAK – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Prof. dr hab. Zbigniew Henryk SOBEK – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Prof. dr hab. inż. Wiesław SOBOTKA – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Prof. dr hab. Stanisław SOCHA – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • Dr hab. inż. Zofia SOKOŁOWICZ, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski,
 • Prof. dr hab. Małgorzata SZUMACHER – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Prof. dr hab. inż. Tomasz SZWACZKOWSKI – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Prof. dr hab. Marek ŚWITOŃSKI – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Prof. dr hab. Brygida ŚLASKA – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Paweł ŚLÓSARZ – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Prof. dr hab. inż. Sylwester ŚWIĄTKIEWICZ – Instytut Zootechniki – PIB w Balicach,
 • Prof. dr hab. Dorota TOMASZEWSKA-ZAREMBA – Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie,
 • Dr hab. Agnieszka TÓRZ, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy WILDE – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Dr inż. Anna WIŚNIEWSKA – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Prof. dr hab. inż. Anna WÓJCIK – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Prof. dr hab. Zdzisław ZAKĘŚ – Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie,
 • Prof. dr hab. Adam ZIĘCIK- Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,