Można również pobrać program Kongresu w pliku PDF.

Pobierz program kongresu w PDF

Tutaj możesz pobrać streszczenie referatów

Streszczenia referatów

Czerwiec 2021

Godzina Prowadzący Tytuł
   
11.00 – 11.30

Prof. Roman Niżnikowski

Przedstawiciele Komitetu Honorowego

Uroczyste otwarcie Kongresu
SESJA PLENARNA
11.30 – 12.00 Dr Karol Krajewski (PWSW w Przemyślu) Dylematy w świetle analizy śladu węglowego – ograniczać produkcję zwierzęcą, czy przeciwdziałać marnotrawstwu żywności?
12.00 – 12.30 Prof. Krzysztof Niemczuk (PIWet PIB) ASF i co dalej?
12.30 – 13.00 Przerwa kawowa
13.00 – 13.30 Prof. Adam Cieślak (UP w  Poznaniu) Żywienie zwierząt a zanieczyszczenie środowiska
13.30 – 14.00 Dr Mirosław Cieśla (SGGW w Warszawie)
Dr Jerzy Śliwiński (SGGW w Warszawie)
Produkcyjne i ekologiczne walory tradycyjnej
gospodarki stawowej
14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa
I SESJA ROBOCZA: AKWAKULTURA I ŚRODOWISKO
15.00 – 15.20 Dr hab. inż. Jacek Sadowski
(ZUT w Szczecinie)
Akwaponika – realne rozwiązanie dla środowiska
15.20 – 15.40 Prof. Dorota Fopp-Bayat,
Prof. Teresa Własow
(UWM w Olsztynie)
Gospodarka jesiotrowa  – wybrane aspekty związane z hodowlą i zdrowotnością
15.40 – 16.00 Prof. Przemysław Śmietana (US) Uwarunkowania historyczne, stan i perspektywy wykorzystania komercyjnego słodkowodnych raków krajowych
16.00 – 16.20 Prof. Krzysztof Formicki
(ZUT w Szczecinie),
Prof. Zdzisław Zakęś
(IRS w Olsztynie),
Prof. Teresa Ostaszewska (SGGW w Warszawie)
Akwakultura środowiskowa elementem ochrony bioróżnorodności ekosystemów wodnych
16.20 – 16.40 Dr hab. Konrad Turkowski
(UWM w Olsztynie)
Usługi ekosystemowe stawów rybnych – wyniki badań krajowych i zagranicznych
16.40 – 18.00 Panel dyskusyjny

Czerwiec 2021

Godzina Prowadzący Tytuł
II SESJA ROBOCZA: EKOLOGIA
10.00 – 10.20 Prof. Damian Józefiak
(UP w Poznaniu)
Owady: symbioza przemysłowa w nowoczesnej i zrównoważonej zootechnice
10.20 – 10.40 Dr hab. Jacek Walczak (IZ PIB w Krakowie) Nowe technologie w produkcji zwierzęcej poprawiające dobrostan zwierząt i ograniczające emisję zanieczyszczeń do środowiska
10.40 – 11.00 Prof. Piotr Wójcik (IZ PIB w Krakowie) Produkcja zwierzęca w czasach pandemii
11.00 – 11.20 Prof. Joanna Makulska
(UR w Krakowie)
Sztuczna inteligencja w zootechnice
11.20 – 11.50 Przerwa kawowa
11.50 – 12.10 Prof. Zbigniew Jaworski
(UWM w Olsztynie)
Organizacja i hodowla koni w Polsce oraz ich wpływ na środowisko
12.10 – 12.30 Prof. Jan Udała (ZUT w Szczecinie),
Prof. Stanisław Kondracki
(UPH w Siedlcach)
Edukacja ekologiczna
12.30 – 13.30 Panel dyskusyjny
13.30 – 13.50 Podsumowanie i oficjalne zakończenie Kongresu
13.50 – 15.00 Obiad

MATERIAŁY VIDEO:

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)

Na nasz kongres zaprasza również poseł Jan Krzysztof Ardanowski

Zaproszenie od Prof. Damiana Józefiaka

Program w pliku PDF do pobrania

Pobierz program w PDF
Streszczenia referatów

Zarejestruj się na II Kongres Zootechniki Polskiej!

Przejdź do rejestracji