Kontakt
Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego

tel. 22 668-96-71

e-mail:
konferencja@ptz.icm.edu.pl

rejestracja@ptz.icm.edu.pl

Konto bankowe na które należy dokonać opłaty:

Bank Pekao SA,
51 1240 1053 1111 0000 0504 6944

Kongres odbywa się w Hotelu Boss w Warszawie.

Hotel Boss***
ul. Żwanowiecka 20,
04-849 Warszawa

Wskazówki dojazdu na stronie hotelu
strona hotelu Boss