Temat wiodący II Kongresu Zootechniki Polskiej wynika z pilnej potrzeby skonfrontowania wiedzy z praktyką w zakresie odpowiedzi sektora produkcji zwierzęcej na zachodzące zmiany klimatyczne. Dyskutowane będą dotychczasowe i planowane wdrożenia nowoczesnych rozwiązań zootechnicznych spowalniających procesy degradujące środowisko. Kongres ma także odpowiedzieć na pytania: 

  • Czy zootechnika ma już gotowe rozwiązania, aby ochronić podmiot swoich działań – zwierzęta, przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatycznych, jak chociażby migrującymi organizmami szkodliwymi? 
  • Czy transfer wiedzy i innowacji z instytucji naukowych realnie przyczynia się do adaptacji sektora produkcji zwierzęcej do wciąż zmieniającej się rzeczywistości? 

Na te i wiele innych ważnych pytań będą odpowiadali wybitni specjaliści zootechnicy.

Na tle narastającego problemu deficytu wody, a zarazem modnej w ostatnich latach retoryki nawołującej do ograniczenia spożywania białka zwierzęcego, rysuje się niezwykle bogata tematyka akwakultury i jej roli w kształtowaniu gospodarki żywnościowej, a także ekologii, ochronie środowiska, edukacji i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. O rybach, rakach, nadziejach związanych z akwaponiką i wielu innych znaczących zagadnieniach z dziedziny akwakultury będą opowiadać eksperci i doświadczeni praktycy. 

Podczas obrad II Kongresu Zootechniki Polskiej nie zabraknie także miejsca na „palące” i aktualne tematy związane z produkcją zwierzęcą. Afrykański pomór świń (ASF), sztuczna inteligencja w zootechnice czy nowoczesne technologie poprawiające dobrostan zwierząt to tylko parę propozycji spośród wielu świetnych wykładów, których celem będzie uświadamianie i inspirowanie nie tylko środowiska zootechników.

W trakcie licznych debat na sali obrad, jak i w kuluarach, będzie czas na podsumowanie działań będących zwieńczeniem postanowień I Kongresu Zootechniki Polskiej. Wypracowano wówczas 5 wniosków, które stanowiły podstawę do próby ich unormowania w formie aktów prawnych. Zawarto w nich konieczność zaktualizowania standardów kształcenia na kierunku zootechnika, nadanie uprawnień zootechnikom w konkretnych obszarach sektora produkcji zwierzęcej oraz aktywizacji środowiska naukowego do włączenia się w nurt interdyscyplinarnych badań opartych na współczesnych metodach badawczych.

Zaprezentowane wykłady będą miały charakter upowszechniający, tak aby jak najszersza grupa odbiorców miała możliwość uczestniczenia w merytorycznej debacie na poruszane tematy. Do takiej debaty organizatorzy będą zachęcać nie tylko na sali obrad w trakcie trwania Kongresu, ale także w postach zamieszczanych pod wyemitowanymi fragmentami wykładów w serwisach internetowych.

Nie może Państwa zabraknąć na tak ważnej konferencji w czasach, gdy zmiany klimatyczne są nie tylko wynikami badań naukowców, ale także coraz silniejszym doświadczeniem w wymiarze społecznym, a perspektywa walki z globalnym ociepleniem zaczyna ustępować retoryce dostosowywania się do tego, co nieuniknione.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału w II Kongresie Zootechniki Polskiej. 

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.