II Kongres Zootechniki Polskiej

„Quo vadis Zootechniko?”

Sesja Plenarna oraz Akwakultura i Środowisko

CZĘŚĆ 1

 EKOLOGIA

CZĘŚĆ 2

SPOTY INFORMACYJNE

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

SPOTY TEMATYCZNE

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej